joomla template

Question

Date: Sunday 1st December 2013 - Language:
Kya pant & shirt pahenna jaiz hay? Kuch lougon ne isay haram aur kuch ne kufr bhi kaha. Hazrat kia farmatay hain?

Answer (Voice Recording):

Download